Kategorie: Aktuality na D3

Podcast s generálním ředitelem ŘSD ČR

Pořádný kus se staví, na hranicích budeme rychleji než náš jižní dálniční vzor...

V budoucí trase středočeské D3 probíhá podrobný geotechnický průzkum

Cílem je shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrsko–geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území...

D3 Středočeská – realizace podrobného GTP

Stovky vrtů hloubí pracovníci specializované firmy na plánované trase středočeské části dálnice D3...