Středočeská D3 má prodlouženou platnost EIA

Ředitelství silnic a dálnic se podařilo získat prodloužení platnosti stanoviska EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k záměru „D3 – Středočeská část“ do 1. února 2027. Ministerstvo životního prostředí tuto skutečnost aktuálně zveřejnilo v Informačním systému EIA.

O prodloužení platnosti posouzení vlivu na životní prostředí požádalo ŘSD už v listopadu 2021. Vyhověním žádosti ŘSD získalo klíčové závazné stanovisko, které je nezbytné pro dokončení přípravy středočeských úseků dálnice D3.

Příprava všech úseků středočeské části D3 je nyní ve fázi územního řízení. Vydání nepravomocných územních rozhodnutí je očekáváno ve druhé polovině roku 2024.  ŘSD nicméně očekává ze strany odpůrců stavby využití všech právních prostředků, včetně soudního přezkumu, proti územním rozhodnutím. V zájmu urychlení přípravy byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Její začátek bude napojen na Pražský okruh u Jesenice, trasa dále povede jižním směrem kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí projektu je mimo jiné 51 mostů, 14 nadjezdů, 7 tunelů nebo 37 protihlukových stěn o celkové délce 17 105 m. Předpokládané náklady činí 37 901,00 mil. Kč bez DPH. Zahájení výstavby celé středočeské části dálnice D3 je předpokládáno roce 2027, uvedení do provozu pak v roce 2030.