Archiv měsíce: Únor 2023

Ministerstvo zrušilo výjimky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podruhé zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňské kraje o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.