Archiv měsíce: Červenec 2022

V budoucí trase středočeské D3 probíhá podrobný geotechnický průzkum

Cílem je shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrsko–geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území...