Krajský soud zamítl žalobu proti výjimce ze zvláště chráněných druhů živočichů u dvou úseků středočeské D3, příprava důležité dálnice tak může naplno pokračovat

Krajský soud Plzeňského kraje zamítl žalobu proti výjimce ze zvláště chráněných druhů živočichů u dvou úseků středočeské dálnice D3. Jedná se o úseky D3 0304 Václavice – Voračice a D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda. Dohromady jde o 33 kilometrů dálnice D3 v jižní části Středočeské kraje. Jedná se o zásadní krok vpřed v rámci přípravy této důležité komunikace, která umožní kapacitní spojení Benešovska, Táborska a celých jižních Čech s hlavním městem, čímž dojde k zásadnímu odlehčení kapacitně již zcela nedostačující dálnice D1 u Prahy a silnice I/3. Žaloba byla zamítnuta také v případě přivaděče Týnec nad Sázavou.

„Potvrzení výjimek považuji za průlomový krok a potvrzení správnosti nastavené cesty ŘSD a týmu odborníků, kteří věnovali své schopnosti a zkušenosti nejen detailním průzkumům a posuzování dopadů stavby D3 na životní prostředí, ale kteří především navrhli kompenzační opatření těchto dopadů a všechny tyto kompenzace představovali na mnoha jednáních s dotčenou veřejností. Velké díky proto patří všem lidem, kteří konstruktivně a věcně přistupují k připravenému projektu a zejména pak starostům místních obcí, kteří pomáhají diskutovat problematiku v širokem plénu občanů a problematické body konstruktivně řeší s Ministerstvem dopravy, Krajským úřadem Středočeského kraje a ŘSD. V tomto kontextu velmi lituji, že odpůrci středočeské části dálnice D3  využili možnosti označit Krajský úřad Středočeského kraje za systémově podjatý a tím zkomplikovali nejen průběh  správního řízení, ale především věcnou debatu o středočeské části dálnice D3. I přes uvedené obtíže musím poděkovat státní správě, že dokázala rychle jmenovat jiný krajský úřad, který problematiku nastudoval a v dané věci rozhodnul. Pro investora je nejdůležitější kvalifikované rozhodnutí, které je řádně a logicky zdůvodněno a jsem přesvědčen, že i na této stavbě tomu tak opravdu je, což nyní potvrdil Krajský soud v Plzni,“ uvedl k zásadnímu posunu přípravy této důležité dálniční stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Příprava obou dálničních úseků může nyní naplno pokračovat. Na stavby je aktuálně podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení ovšem neprobíhají u Krajského úřadu Středočeského kraje, ke kterému ŘSD podalo v listopadu 2022 své žádosti, neboť Ministerstvo dopravy rozhodlo o přesunu pod Magistrát hlavního města Prahy z důvodu možné podjatosti KÚ STČ.

Žádosti o územní rozhodnutí jsou podány i na tři stavby v severní části středočeské dálnice D3, kde budou výjimky ze zvláště chráněných druhů živočichů vydány v rámci jednotného závazného stanoviska. V tomto případě územní řízení probíhá u Krajského úřadu Libereckého kraje. U všech pěti dálničních úseků očekáváme vydání územního rozhodnutí během první poloviny roku 2024.

Ředitelství silnic a dálnic také aktuálně zahájilo výběrová řízení na zhotovitele průzkumných štol na dvojici tunelů. Jedná se o tunel Kamenná Vrata, který bude měřit 1 690 metrů a tunel Luka s délkou 1 843 metrů. V celé délce trasy budoucí dálnice D3 probíhal v posledních dvou letech podrobný geotechnický průzkum a díky nashromážděným datům se ještě do konce roku začne zpracovávat dokumentace pro stavební povolení.