Středočeská D3

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1

Úsek 0301

Praha - Jílové u Prahy
Více informací

Úsek - 0302

Jílové - Hostěradice
Více informací

Úsek 0303

Hostěradice – Václavice
Více informací

Úsek 0304

Václavice – Voračice
Více informací

Úsek 0305/I.

Voračice – Nová Hospoda
Více informací

Základní informace o Dálnici D3 v úseku Praha - Mezno (Středočeský kraj)

  • Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1.

Dálnice D3 v severojižním směru Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště se stala součástí koncepce výstavby dálniční sítě na základě vládního usnesení č. 741 z roku 1999.

Její hlavní funkcí je propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech a napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Společně s navazujícími úseky jihočeské dálnice D3 a S10/A7 na rakouském území zajistí důležité, v současnosti chybějící propojení české a rakouské dálniční sítě. V tomto směru tak nahradí stávající dvoupruhovou silnici I/3.

Stávající I/3 již nevyhovuje jak kapacitně, tak z hlediska bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Stávající silnice I/3 v některých úsecích vykazuje závažné nedostatky z hlediska směrového i výškového vedení a prochází mnoha obcemi nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Na trase se nachází větší množství úrovňových křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů.

Výstavbou dálnice dojde k odstranění uvedených dopravních závad původní trasy a k podstatnému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a městech v oblasti kolem Prahy, kde došlo v posledních letech k mohutné bytové výstavbě.

V rámci pražského regionu dálnice umožní optimální urbanizaci prostoru Jílového, který nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. V rekreačních dnech umožní trasa D3 výrazně odlehčit silnicím II/105, II/603 a rovněž i silnicím II/102 a II/104, neboť převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví.

Délka dálnice D3

Celková délka D3 z Prahy až na rakouské hranice je 172 km

Dálniční tah Praha - Linz

Celý dálniční tah skládající se z D3, S10 a A7 je součástí evropské páteřní sítě TEN- T

Odlehčení dálnice D1

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou