Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Základní informace o Dálnici D3 v úseku Praha - Mezno (Středočeský kraj)

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1.

V rámci pražského regionu dálnice umožní optimální urbanizaci prostoru Jílového, který nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. V rekreačních dnech umožní trasa D3 výrazně odlehčit silnicím II/105, II/603 a rovněž i silnicím II/102 a II/104, neboť převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví.

Výstavbou dálnice dojde k odstranění uvedených dopravních závad původní trasy a k podstatnému snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a městech v oblasti kolem Prahy, kde došlo v posledních letech k mohutné bytové výstavbě.

Stavba je součástí souboru staveb dálnice D3 ve Středočeském kraji. Je jednou z mnoha staveb dálnice D3, které řeší postupné převedení dopravy ze silnice I/3 (trase E 55) ke státní hranici s Rakouskem na dálnici D3. Význam stavby bude vyšší po dobudování všech úseků středočeské části dálnice D3 (stavby 0301–0305/I). Po dokončení dálnice v úseku Praha – Mezno bude v celém Středočeském kraji dálnice D3 dobudována a převedená na ni dálková doprava ve vztahu sever – jih.


Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: