Středočeská D3

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1

NOVINKY

Pořádný kus se staví, na hranicích budeme rychleji než náš jižní dálniční vzor...
Více
Cílem je shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrsko–geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území...
Více
Stovky vrtů hloubí pracovníci specializované firmy na plánované trase středočeské části dálnice D3...
Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1.

 Dálnice D3 v severojižním směru Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště se stala součástí koncepce výstavby dálniční sítě na základě vládního usnesení č. 741 z roku 1999.

Její hlavní funkcí je propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech a napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť.

Společně s navazujícími úseky jihočeské dálnice D3 a S10/A7 na rakouském území zajistí důležité, v současnosti chybějící propojení české a rakouské dálniční sítě. V tomto směru tak nahradí stávající dvoupruhovou silnici I/3

Stávající I/3 již nevyhovuje jak kapacitně, tak z hlediska bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Stávající silnice I/3 v některých úsecích vykazuje závažné nedostatky z hlediska směrového i výškového vedení a prochází mnoha obcemi nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Na trase se nachází větší množství úrovňových křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů.

Celková délka D3 z Prahy až na rakouské hranice je 172 km.

Celý dálniční tah Praha - Linz skládající se z D3, S10 a A7 je součástí evropské páteřní  sítě TEN- T

Úsek 0301

Praha - Jílové u Prahy
Více informací

Úsek - 0302

Jílové - Hostěradice
Více informací

Úsek 0303

Hostěradice – Václavice
Více informací

Úsek 0304

Václavice – Voračice
Více informací

Délka dálnice D3

Celková délka D3 z Prahy až na rakouské hranice je 172 km

Dálniční tah Praha - Linz

Celý dálniční tah skládající se z D3, S10 a A7 je součástí evropské páteřní sítě TEN- T

Odlehčení dálnice D1

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou