STŘEDOČESKÁ D3

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1

S více než 40 zástupci středočeských měst a obcí se setkal ministr dopravy Martin Kupka na pracovním jednání o přípravě výstavby…
Více
O jeden pomyslný krok dále je v přípravě středočeská část dálnice D3. Ve středu 30. listopadu podalo ŘSD žádost o…
Více
Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu…
Více

PODCAST GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ŘSD O STŘEDOČESKÉ D3

Pořádný kus se staví, na hranicích budeme rychleji než náš jižní dálniční vzor, ale pár desítek kilometrů před Prahou nám házejí klacky pod nohy. Co to je? Správně, dálnice D3.

MAPA PLÁNOVANÉ DÁLNICE

VIDEA A VIZUALIZACE STAVBY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1.

 Dálnice D3 v severojižním směru Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště se stala součástí koncepce výstavby dálniční sítě na základě vládního usnesení č. 741 z roku 1999.

Její hlavní funkcí je propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech a napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť.

Společně s navazujícími úseky jihočeské dálnice D3 a S10/A7 na rakouském území zajistí důležité, v současnosti chybějící propojení české a rakouské dálniční sítě. V tomto směru tak nahradí stávající dvoupruhovou silnici I/3

Stávající I/3 již nevyhovuje jak kapacitně, tak z hlediska bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Stávající silnice I/3 v některých úsecích vykazuje závažné nedostatky z hlediska směrového i výškového vedení a prochází mnoha obcemi nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Na trase se nachází větší množství úrovňových křižovatek bez připojovacích a odbočovacích pruhů.

Celková délka D3 z Prahy až na rakouské hranice je 172 km.

Celý dálniční tah Praha - Linz skládající se z D3, S10 a A7 je součástí evropské páteřní  sítě TEN- T

Úsek 0301

Praha - Jílové u Prahy
Více informací

Úsek - 0302

Jílové - Hostěradice
Více informací

Úsek 0303

Hostěradice – Václavice
Více informací

Úsek 0304

Václavice – Voračice
Více informací

Délka dálnice D3

Celková délka D3 z Prahy až na rakouské hranice je 172 km

Dálniční tah Praha - Linz

Celý dálniční tah skládající se z D3, S10 a A7 je součástí evropské páteřní sítě TEN- T

Odlehčení dálnice D1

Vedení trasy dálnice D3 v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou