Archiv aktualit

Středočeská D3 má prodlouženou platnost EIA

Ředitelství silnic a dálnic se podařilo získat prodloužení platnosti stanoviska EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k záměru „D3 – Středočeská část“ do 1. února 2027.

Krajský soud zamítl žalobu proti výjimce ze zvláště chráněných druhů živočichů u dvou úseků středočeské D3, příprava důležité dálnice tak může naplno pokračovat

Jedná se o úseky D3 0304 Václavice – Voračice a D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda. Dohromady jde o 33 kilometrů dálnice D3 v jižní části Středočeské kraje.

Obchvat získal výjimku

Jedna ze souvisejících staveb s plánovanou středočeskou částí D3 získala pravomocnou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

Řízení převezme jiný úřad

Ministerstvo dopravy ČR rozhodlo o převedení územního řízení k dalším úsekům středočeské části plánované dálnice D3.

Ministerstvo přesunulo řízení

Územní řízení ke středočeské části budoucí dálnice D3 nepovede Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ SČK), ke kterému ŘSD podalo v listopadu roku 2022 své žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Ministerstvo zrušilo výjimky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podruhé zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňské kraje o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

Tisková zpráva – Ministr Kupka jednal se zástupci obcí o stavu přípravy středočeské D3

S více než 40 zástupci středočeských měst a obcí se setkal ministr dopravy Martin Kupka na pracovním jednání o přípravě výstavby středočeské části dálnice D3, které se uskutečnilo v Jílovém u Prahy.

Ředitelství silnic a dálnic podalo novou žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu středočeské dálnice D3

O jeden pomyslný krok dále je v přípravě středočeská část dálnice D3. Ve středu 30. listopadu podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí na všech 5 dálniční úseků a související přivaděče.

Ústavní soud odmítl stížnost kvůli trase středočeského úseku dálnice D3 přes Posázaví

Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3 dlouhodobě plánovanou přes oblast Posázaví. Spolek s obcí se u správních soudů domáhal zrušení aktualizace středočeských Zásad územního rozvoje (ZÚR). Nevyhověl jim ani Krajský soud v Praze, ani Nejvyšší správní soud. Ústavní soud stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou....

Podcast s generálním ředitelem ŘSD ČR

Pořádný kus se staví, na hranicích budeme rychleji než náš jižní dálniční vzor...