Ředitelství silnic a dálnic podalo novou žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu středočeské dálnice D3

O jeden pomyslný krok dále je v přípravě středočeská část dálnice D3. Ve středu 30. listopadu podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí na všech 5 dálniční úseků a související přivaděče. ŘSD využilo možnosti, které mu dává nová legislativa pro vedení územního řízení. Staré žádosti, které byly řešeny ještě na Městském úřadě v Benešově, byly staženy a nové byly podány již na Krajský úřad Středočeského kraje s cílem urychlení celého procesu územního řízení.

V trase dálnice již po celý letošní rok probíhá velmi podrobný geotechnický průzkum, jehož výsledky, které budou k dispozici na konci příštího roku, budou sloužit jako stěžejní podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

V tuto chvíli jsou již také vydána všechna rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů živočichů, která jsou nezbytná pro zisk územního rozhodnutí. Nicméně již došlo k jejich napadení žalobou a budou tedy ještě podrobeny soudnímu přezkumu.

Pozitivní zprávou je naopak rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém zamítl stížnosti domáhající se zrušení aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které vymezují koridor pro výstavbu středočeského úseku D3. Stížnost již dříve zamítl Krajský soud v Praze a letos v lednu i Nejvyšší správní soud. Trasa dálnice v tzv. západní variantě je tedy s definitivní platností potvrzena.

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Vedení trasy dálnice v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1 a silnice I/3.