Řízení převezme jiný úřad

 

Ministerstvo dopravy ČR rozhodlo o převedení územního řízení k dalším úsekům středočeské části plánované dálnice D3. Zatímco u dvou úseků nejdále od Prahy svěřilo v březnu agendu na pražský magistrát, tak další tři úseky bude řešit Krajský úřad v Liberci. Konkrétně jde v tomto případě o územní řízení na cca 25 km mezi Prahou a Václavicemi (úseky Hostěradice – Václavice, Jílové – Hostěradice a Praha – Jílové). Ministerstvo své rozhodnutí mimo jiné odůvodnilo tím, že v případě Libereckého kraje není rizikem systémová podjatost.

„Ministerstvo dopravy zvolilo v případě stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ Krajský úřad Libereckého kraje jako vhodný věcně příslušný stavební úřad s ohledem na skutečnost, že příslušná stavba části dálnice D3 se nenachází na jeho území, ani se na jeho území nenachází navazující část dálnice D3. Stavba dálnice D3 rovněž není pro politické reprezentanty Libereckého kraje mediálním či politickým tématem a je tak eliminováno byť jen riziko systémové podjatosti. Krajský úřad Libereckého kraje rovněž disponuje dostatečným odborným zázemím pro vedení tohoto náročného územního řízení,“ uvedlo MD ve svém rozhodnutí.