Ministerstvo přesunulo řízení

 

Územní řízení ke středočeské části budoucí dálnice D3 nepovede Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ SČK), ke kterému ŘSD podalo v listopadu roku 2022 své žádosti o vydání územního rozhodnutí. O přesunu pod Magistrát hlavního města Prahy rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR. Ministerstvo dopravy přesun odůvodnilo mimo jiné tím, MHM Prahy nevedl dosud v rámci agendy liniového zákona žádnou významnější stavbu. Proto s ohledem na spravedlivé rozložení agendy považuje MD za vhodné, aby řízení vedl právě pražský magistrát. Rozhodnutí o přestěhování dokumentace vydalo pro úseky Václavice – Voračice (16,7 km) a Voračice – Nová Hospoda (16,5 km). Pro územní rozhodnutí ŘSD potřebuje rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy a u zmíněných dvou úseků je již pravomocné. Kvůli objektivitě měl rozhodnutí na starost Krajský úřad Plzeňského kraje.