Ministerstvo zrušilo výjimky

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podruhé zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňské kraje o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Záležitost se týkala středočeské části dálnice D3. Řízení se tak vrátilo zpět do Plzně k novému projednání. Příprava plánované stavby se tak znovu zbrzdila, jelikož bez rozhodnutí o výjimkách nemůže pokračovat územní řízení. Přitom žádost o vydání územního rozhodnutí pro pětici středočeských částí D3 podalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začátkem prosince 2022 na Krajský úřad Středočeského kraje. Výjimky byly ze strany odpůrců napadeny žalobou a budou podrobeny soudnímu přezkumu.